Patsiendiohutus kliinilises praktikas: riskide hindamine ja kahjude ennetamine (TÜ)

Lisa kalendrissePatsiendiohutus kliinilises praktikas: riskide hindamine ja kahjude ennetamine (TÜ)08-04-2020truePatsiendiohutus kliinilises praktikas: riskide hindamine ja kahjude ennetamine (TÜ) ...Tallinn

Toimumiskoht: Tallinn
Toimumisaeg: K, 08. Aprill 2020
Korraldaja: Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituut

 

Kuraator: vanemteadur Kaja Põlluste

Maht: 8 täienduspunkti

Sihtgrupp: tervishoiutöötajad, kvaliteedijuhid ja tervishoiuasutuste erinevate tasandite juhid;

Hind: 95 EUR

Kursusel antakse ülevaade patsiendiohutuse olemusest, kasutatavatest terminitest ja mõistetest ning patsiendiohutuse põhimõtete rakendamisest vigade ja ohujuhtumite ennetamisel. Selgitatakse erinevaid võimalusi kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamiseks ja analüüsimiseks kahjude ennetamise eesmärgil.

Kursuse läbinud inimene

a. omab ülevaadet kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamise meetoditest ning nende meetodite rakendamisest praktikas kahjude ennetamise eesmärgil;

b. saab aru vigade ja ohujuhtumite põhjuslikkusest ning oskab leida võimalusi kahjude ennetamiseks kliinilises tegevuses;

c. tunneb patsiendiohutuse terminoloogiat

 

Registreeri SIIN