Lapse esmaabi koolitus (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseLapse esmaabi koolitus (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)19-03-2024 00:00trueLapse esmaabi koolitus (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp:* Kõik huvilised...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: T, 19. Märts 2024
Osalemistasu: 65,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: Kõik huvilised
Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse läbinul on teadmised, kuidas anda esmaabi õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral.

Õppekavarühm: ISCED Töötervishoid ja kaitse
Õppemeetodid: tõhustatud loeng, arutelu, praktika
Koolitusele on oodatud kõik huvilised.

Teemad

Auditoorne töö (3 akadeemilist tund)

 •     Esmaabi olemus ja andmise taktika;
 •     Seisundi hindamine;
 •     Šoki olemus ja selle tunnused;
 •     Äkkhaigestumised ja mürgistused;
 •     Söövitused, põletused, külmakahjustused;
 •     Esmaabi erinevate traumade ja luumurdude puhul.

Praktiline harjutamine (5 akadeemilist tundi)

 •   Esmaabi erinevate traumade ja luumurdude puhul;
 •   Verejooksu peatamine ja sidumise võtted;
 •   Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest;
 •   Elustamine õnnetuste ja eluohtlike haiguslike seisundite korral;
 •   Traumaasendid;
 •   AED.

Õpiväljundid

 • oskab kontrollida elulisi näitajaid esmaabi situatsioonis;
 • omab teadmisi õnnetuste ja ägedate haigushoogude korral organismis toimuvatest muutustest;
 • omab teadmisi esmaabi vajaduse hindamiseks erinevates olukordades.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    
Hindamiskriteerium:
1) selgitab oma tegutsemist lapse tervisliku seisundi muutumisel, arvestades tervisenäitajaid;
2) hindab lapse seisundit ja abikutsumise vajadust eluohtlike haigusseisundite, õnnetusjuhtumite ja traumade korral;
3) demonstreerib esmaabi andmist eluohtlike seisundite, traumade ja õnnetusjuhtumite korral, arvestades lapse anatoomilis-füsioloogilisi ja ealisi eripärasid.
Hindamismeetod: oskuste demonstreerimine, teoreetiliste ja praktiliste situatsioonülesannete lahendamine.
Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule väljastatakse tõend.


Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub kaasaegses ja hästi varustatud õppeklassis, mis aitab kaasa õpiväljundite saavutamisele.

Koolitaja

Kehtiva litsentsiga spetsialistid esmaabi koolituste valdkonnas.
Taimi Taimalu Punase Risti litsents, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN