Lapse esimese eluaasta arenguhäired ja teraapia (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseLapse esimese eluaasta arenguhäired ja teraapia (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)08-03-2024 00:00trueLapse esimese eluaasta arenguhäired ja teraapia (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)Koolitus annab teadmised lapse 1.eluaasta arengu füsioloogilistest ja ...Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Kännu 67, Tallinn)

Toimumiskoht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Kännu 67, Tallinn)
Toimumisaeg: R, 08. Märts 2024
Korraldaja: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Koolitus annab teadmised lapse 1.eluaasta arengu füsioloogilistest ja sensomotoorsetest eripäradest, liigutusliku soorituse kvaliteedist, normaalarengu ja liigutusliku soorituse variatsioonide ning patoloogilistest liikumismustrite eristamisest.

Maht: 8 akad. tundi

 • Auditoorne: 5 akad. tundi
 • Praktiline: 2 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 1 akad. tundi

Hind osalejale: 65 €

Koolitajad: Hille Maas (Arci Estonia OÜ)

Õpiväljundid:

 • tunneb lapse motoorse kontrolli mehhanisme,
 • tunneb lapse sensoorse süsteemi komponente;
 • tunneb lapse motoorseid arengulisi etappe vanuses 1 kuu kuni 1 aastat;
 • tunneb imiku ja väikelapse senso-motoorse arengu hindamise põhilisi instrumente ;
 • tunneb väikelapse arenguhäirete teraapia põhimõtteid ja oskab soovitada arengut toetavaid teenuseid;
 • oskab ära  tunda 1.eluaasta nn „punaseid lippe“ lapse arenguhäirena;
 • oskab eristada normaalarengu variatsioone ja patoloogilist arengut 1.eluaasta jooksul;
 • oskab anda soovitusi arenguhäiretega lapse tugivõrgustiku liikmetele.

Sihtgrupid: Füsioterapeudid, tegevusterapeudid, taastusarstid, pereõed, massaažiterapeudid, kes oma igapäevatöös tegelevad lapse 1. eluaasta arengu hindamise ja teraapiaalaste soovitustega.

Sisukirjeldus: Koolitus annab tõenduspõhised teadmised vastsündinueast kuni 1.eluaasta lõpuni lapse arengu füsioloogilistest ja sensomotoorsetest eripäradest, liigutusliku soorituse kvaliteedist, normaalarengu ja liigutusliku soorituse variatsioonide ning patoloogilistest liikumismustrite eristamisest.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN