Korrektne eesti keel ja muudatused õigekirjareeglites (TÜK)

Lisa kalendrisseKorrektne eesti keel ja muudatused õigekirjareeglites (TÜK)13-04-2022 00:00trueKorrektne eesti keel ja muudatused õigekirjareeglites (TÜK)*Kestvus:* 7 akadeemilist tundi...SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuse auditoorium (L.Puusepa 2, Tartu)

Toimumiskoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuse auditoorium (L.Puusepa 2, Tartu)
Toimumisaeg: K, 13. Aprill 2022
Korraldaja: Tartu Ülikooli Kliinikum

Kestvus: 7 akadeemilist tundi

Koolitaja:  Ebeli Pirso, Koolituskorralduse OÜ

Hind km-ga: 90 eurot

Eesmärk: Tuletame meelde eesti keele nn kuldreeglid ning vaatame üle muudatused keelekorralduses ja eesti õigekirjareeglites.

Meetodid:
Loeng, arutelud, praktilised näited ja harjutused, internetiallikate praktiline kasutamine.
Koolituse metoodika eesmärk on tagada osalejate aktiivne kaasamõtlemine ja osalemine küsimuste, vastuste ja arutelude vormis.
Koolitus toimub vabas, lõbusas ja töises meeleolus, mis aitab kaasa ulatusliku materjali jälgimisele ja kinnistumisele ning mõjub motiveerivalt.

Tutvustus:

Eesti õigekeelsusallikad.
Tavalisemad keelevead ametitekstides ja keelereeglite muudatused.
Lauseehitus (nt pikad ja keerulised laused, kantseliit, valed vormid, sõnakordus, loogikavead).
Algustäht ja jutumärgid, organisatsioonide nimed ja nimetused, kaubanimed ja - nimetused jms).
Kokku- ja lahkukirjutamine (nt Eesti sisene, Eestisisene või Eesti-sisene; osakonnajuhataja või osakonna juhataja).
Kirjavahemärgid (punkt, koma, sidekriips, mõttekriips, kaldkriips, koolon, semikoolon, küsimärk, hüüumärk).
Eesti perekonnanimede käänamine (nt hr Põderile või hr Põdrale).
Lühendite kasutamine (nt lgp., lgp, lp. või lp? Mida üldse tohib lühendada?).
Arvud, märgid ja tühikud tekstis (nt 2021.a. või 2021 a. või 2021. a; §5 või § 5; 20% või 20 %; üle 5 aasta või üle viie aasta; kuupäevad, kellaajad, telefoninumbrite rühmitamine, arvu käände näitamine jms).
Paronüümid ehk sarnassõnad (nt õieti/õigesti, kestus/kestvus, järele/järgi).

Lisainfo ja registreerimine SIIN