Konfliktide lahendamine töökohal (TÜK)

Lisa kalendrisseKonfliktide lahendamine töökohal (TÜK)02-03-2021 00:00trueKonfliktide lahendamine töökohal (TÜK)*Kestvus:* 8 akadeemilist tundi...e-course (Online)

Toimumiskoht: e-course (Online)
Toimumisaeg: T, 02. Märts 2021
Korraldaja: Tartu Ülikooli Kliinikum

Kestvus: 8 akadeemilist tundi

Koolitaja: Marju Koor - psühholoog; suhtlemis- ja motivatsioonitreener

Hind km-ga: 84 €

Eesmärk: anda ülevaade konflikti tekkepõhjustest erinevate isiksustega ja õpetada efektiivseid sekkumistehnikaid parema koostöö saavutamiseks.

Tutvustus:

Suhtlemiskonfliktide tekkepõhjused töökollektiivis; sümptomid, mis viitavad pingetele.
Lühi- ja pikaajalised tagajärjed tööefektiivsusele kestvate suhtlemiskonfliktide korral.
Konfliktolukordade ja personaalsete mõjutegurite kaardistamine lähtuvalt osalejate väärtushinnangutest, vajadustest ja eesmärkidest.
Peamised suhtlemiskonfliktide tüübid kaastöötajate vahel ning sobivate lahendusvõimaluste leidmine.
Toimetulek erinevate isiksusetüüpide (nt manipulaatorid) ja keerukate olukordadega (nt agressiivsus, viha jne).
Praktiliste juhtumite lahendamine.
Suhtlemis-, veenmis- ja motiveerimise tehnikad kaaskolleegidega paremaks toimetulekuks.
Aktsepteerimine ja iseenda emotsionaalse tasakaalu säilitamine olukordades, kus kolleegide mõjutamine ei õnnestu.
Läbipõlemise ennetamine ja stressiga toimetulek.

Lisainfo ja registreerimine SIIN