Kommunikatsioon erialastes suhetes (TÜK)

Lisa kalendrisseKommunikatsioon erialastes suhetes (TÜK)07-05-2020trueKommunikatsioon erialastes suhetes (TÜK) ...Pärnu Hotell (Rüütli 44, Pärnu)

Toimumiskoht: Pärnu Hotell (Rüütli 44, Pärnu)
Toimumisaeg: N, 07. Mai 2020
Korraldaja: Tartu Ülikooli Kliinikum

 

Kestvus: 8 akadeemilist tundi

Koolitaja: Merle Parmak, PhD Töö-ja organisatsioonipsühholoogia

Hind km-ga: 90 eurot

Eesmärk:

Organisatsiooni kommunikatsiooni panustavad kõik töötajad ja sellel on oluline roll kollektiivi efektiivses suhtluses ja meeskonnatöö toimimisel.
Koolitusel tutvustatakse organisatsiooni ja töötaja eripäradega seotud aspekte, mis mõjutavad kollektiivi toimimist, infovahetust ja omavahelist suhtlemist.

Tutvustus:

Meeskonna toimimise alused ja infovahetuse olulisus kollektiivis. Kommunikatsioon hierarhilistes rollisuhetes.
Koostöö multidistsiplinaarses meeskonnas.
Eriala- ja eneseväärikus võimuhierarhias.
Koolituse läbimisel osaleja:
mõistab kuidas erialane hierarhia mõjutab erialaseid suhteid meeskonnas;
teab võtteid, kuidas toime tulla hierarhilise töökorraldusega kaasnevate pingetega;
oskab ära tunda kommunikatsioonitõrkeid multidistsiplinaarsetes meeskondades.
 

Ajakava

09:30 - 11:00 Kommunikatsioon hierarhilistes rollisuhetes. Professionaalse identiteedi roll situatsioonitajus. (Merle Parmak)

11:00 - 11:15 Paus

11:15 - 12:30 Suhtluspidurid organisatsioonis ja situatsioonis. Tahtlikud ja tahtmatud kommunikatsiooni tõrked. (Merle Parmak)

12:30 - 13:00 Lõunapaus

13:00 - 14:30 Koostöö multidistsiplinaarses meeskonnas. Eriala- ja eneseväärikus võimuhierarhias. (Merle Parmak)

14:30 - 16:00 Arutelu. Küsimused-vastused. Koolituse kokkuvõte. (Merle Parmak)

 

Registreeri SIIN