Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP - Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid (TÜ)

Lisa kalendrisseKliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP - Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid (TÜ)23-04-2020trueKliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP - Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid (TÜ) ...Tartu

Toimumiskoht: Tartu
Toimumisaeg: N, 23. Aprill 2020
Korraldaja: Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituut

 

Kuraator: Katrin Kaarna, dr Alar Irs

Maht: 15 täienduspunkti

Sihtgrupp: uuringutega tegelevad arstid ja muu meditsiinipersonal (õed, proviisorid jt)

Hind: 160 EUR

Koolitus annab ülevaade kliiniliste uuringute vajalikkusest, faasidest ja põhimõtetest ning läbiviimise korrast vastavalt Headele kliinilistele tavadele ja reguleerivatele õigusaktidele. Kliinilised uuringud on arenev teadusvaldkond, kuhu ka Eesti oma senise hea töökvaliteedi tõttu on järjest rohkem kaasatud. Kvalifitseeritud uuringupersonal on uuringu eduka läbiviimise aluseks. Kursusel antakse ülevaade kliiniliste uuringute faasidest, käsitletakse kliiniliste uuringute põhimõtteid ja Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist. Tutvustatakse nõudeid arstile ja uuringupersonalile kliiniliste ravimuuringute läbiviimisel ning dokumentatsiooni, mis on vajalik loa saamiseks Ravimiametilt ja eetikakomiteelt ravimiuuringu läbiviimiseks, samuti dokumentatsiooni, mida täidetakse uuringu toimumise ajal. Tutvustatakse kliinilistes uuringutes kogutavate andmete kvaliteedi kontrolli ja selle tagamise süsteeme. Koolitus vastab tasemele R2.

 

Registreeri SIIN