Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP - Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid (TÜ)

Lisa kalendrisseKliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP - Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid (TÜ)24-10-2019trueKliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP - Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid (TÜ)Sihtgrupp: *eelkõige uuringutega tegelevad arstid ja muu meditsiinipersonal ...Tartu

Toimumiskoht: Tartu
Toimumisaeg: N, 24. Oktoober 2019
Korraldaja: Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituut

Sihtgrupp: eelkõige uuringutega tegelevad arstid ja muu meditsiinipersonal (õed, proviisorid jt)

Toimumisaeg: 24.10.-25.10.2019

 

Kestus: 15h

Lektor: dr Katrin Kaarna, dr Alar Irs

Sisu: Koolitus annb ülevaade kliiniliste uuringute vajalikkusest, faasidest ja põhimõtetest ning läbiviimise korrast vastavalt Headele kliinilistele tavadele ja reguleerivatele õigusaktidele. Kliinilised uuringud on arenev teadusvaldkond, kuhu ka Eesti oma senise hea töökvaliteedi tõttu on järjest rohkem kaasatud. Kvalifitseeritud uuringupersonal on uuringu eduka läbiviimise aluseks. Kursusel antakse ülevaade kliiniliste uuringute faasidest, käsitletakse kliiniliste uuringute põhimõtteid ja Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist. Tutvustatakse nõudeid arstile ja uuringupersonalile kliiniliste ravimuuringute läbiviimisel ning dokumentatsiooni, mis on vajalik loa saamiseks Ravimiametilt ja eetikakomiteelt ravimiuuringu läbiviimiseks, samuti dokumentatsiooni, mida täidetakse uuringu toimumise ajal. Tutvustatakse kliinilistes uuringutes kogutavate andmete kvaliteedi kontrolli ja selle tagamise süsteeme. Koolitus vastab tasemele R2.

Hind: 160 eur

Registreeri SIIN

Täpsem info kodulehel: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/taiendusope/koolituskalender-2019

E-mail: taiendus@med.ut.ee; tel: 7318109