Hooldustöötaja, tase 3 täienduskoolitus koos esmaabi ja toiduohutuse väljaõppega (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseHooldustöötaja, tase 3 täienduskoolitus koos esmaabi ja toiduohutuse väljaõppega (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)20-09-2024 00:00trueHooldustöötaja, tase 3 täienduskoolitus koos esmaabi ja toiduohutuse väljaõppega (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)Koolitusel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale ...Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Kännu 67, Tallinn)

Toimumiskoht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Kännu 67, Tallinn)
Toimumisaeg: R, 20. September 2024 - R, 13. Detsember 2024
Korraldaja: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Koolitusel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest oskustest. Lisaks teooriale läbitakse ka 80-tunnine praktika. Kursuse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3).

Maht: 260 akad. tundi

 • Auditoorne: 144 akad. tundi
 • Praktiline: 80 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 36 akad. tundi

Hind osalejale: 1990 €

Koolitajad:

 • Merike Kravets (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Marge Savik (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Kristi Mähar (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Birgit Nicolau Costa (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Riina Nukk-Allaberg (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Kaja Maasik (sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
 • Riina-Renate Int (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Anžela Kaminskas (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
 • Piret Tamme (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

Õpiväljundid:

 •  oskab planeerida ja teha vajalikke hooldustegevusi lähtuvalt hooldusplaanist ja abivajaja seisundist;
 •  oskab selgitada abivajajale tervisliku toitumise põhimõtteid, arvestades abivajaja toitumisvajadusi ja -iseärasusi; tunneb tervisekaitsenõudeid ja toiduohutust;oskab arvestada toidu hankimisel abivajaja vajadusi, soove ning võimalusel hinna ja kvaliteedi suhet;
 •  jälgib abivajaja toitumist tema seisundist lähtuvalt, juhendab ja abistab abivajajat söömisel, arvestab kultuuriliste ja religioossete erinevustega toitumistavades ja hoolduses;
 • hindab abivajaja riiete otstarbekust ja mugavust lähtuvalt abivajaja tervislikust seisundist, erivajadusest, ilmastiku-, toa- ja kehatemperatuurist; abistab ja juhendab abivajajat riietumisel, kasutades selleks sobivaid abivahendeid;
 •  juhendab, abistab ja viib läbi abivajaja hügieenitoiminguid, kasutades vastavaid hooldusabivahendeid ning vajadusel korraldab iluteenuseid (nt maniküür, pediküür, juuksur);
 •  juhendab ja toetab abivajajat tema seksuaalsuse väljendamisel;
 • viib läbi hooldustoiminguid (nt kehatemperatuuri, pulsi- ja hingamissageduse, vererõhu ja veresuhkru mõõtmine, lamatiste- ja nahahooldus, sidumised jms), arvestades tervisenäitajaid ja kasutades vastavaid vahendeid; tunneb hooldustoimingute dokumenteerimist;
 •  tunneb ravimiõpetuse aluseid; oskab juhendada, jälgida ja abistada abivajajat ravimite manustamisel;
 • abistab vastavalt juhendamisele õde õendustoimingute sooritamisel; 
 •  tunneb kutse-eetika ja kultuuritraditsioone, teab kuidas toetada ja juhendada lähedasi surija hooldusel, oskab hooldada surijat ja korrastada surnut;
 • oskab planeerida ja teha majapidamis-, puhastus- ja korrastustöid, tunneb kaasaegseid koristuspõhimõtteid ja kodukeemia kasutamise nõudeid vastavalt tootja juhistele toote etiketil; teab kuidas motiveerida abivajajat nendes tegevustes osalema, arvestades abivajaja vajadusi ja võimalusi; tunneb ja kasutab isikukaitsevahendeid;
 •  oskab korraldada abivajaja majapidamises vajalikke töid, pisiparandusi ja olmetehnika remonti;
 •  oskab määrata abivajaja tervislikku seisundit, hinnates tema teadvust, hingamist ja südametööd ning arvestades tema erivajadust;
 •  oskab anda abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi; kasutab esmaabivõtteid ja -vahendeid vastavalt olukorrale; 
 • oskab elustada kliinilises surmas olevat abivajajat, arvestades tema seisundit, kutsub abi. 

Sihtgrupid: Inimesed, kes töötavad või soovivad asuda tööle hooldustöötajana või täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas

Eesmärgid: Koolituse eesmärk on valmistada ette hooldustöötaja, kes toetab ja abistab abivajajat väärika elu korraldamisel ning võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel.

Sisukirjeldus:

 • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
 • Majapidamistööde korraldamine
 • Esmaabi andmine

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN