Haavandi põhja hindamine ja ergonoomika kasutamine lamatistega patsiendil (TTK)

Lisa kalendrisseHaavandi põhja hindamine ja ergonoomika kasutamine lamatistega patsiendil (TTK)21-03-2023 00:00trueHaavandi põhja hindamine ja ergonoomika kasutamine lamatistega patsiendil (TTK)*Sihtgrupid: *Õed, hooldustöötajad...Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Kännu 67, Tallinn)

Toimumiskoht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Kännu 67, Tallinn)
Toimumisaeg: T, 21. Märts 2023 - K, 22. Märts 2023
Korraldaja: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupid: Õed, hooldustöötajad

Maht: 16 akad. tundi

  • Auditoorne: 10 akad. tundi
  • Praktiline: 6 akad. tundi

Hind osalejale: 85 €

Koolitajad: Ljudmila Linnik (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

Õpiväljundid:

  • saab aru lamatiste ennetamise ja ravi kohta  ravijuhendis esitatud ravisoovitustest, lamatiste tekkeriskidest, nende ärahoidmise võimalustest;
  • oskab hinnata lamatiste raskusastet ning leida õige sekkumistehnika lamatishaava raviks vastavalt lamatise olemusele;
  • teab ja oskab kasutada ning soovitada abivajajatele lamatiste ennetamiseks ning raviks õigeid abivahendeid ning lisainfo leidmiseks õigeid allikaid;
  • mõistab ergonoomika, kehalise ettevalmistuse, vaimse tervise ning keskkonna mõjureid õendus-hooldustööga kaasnevate terviseriskide vähendamisel;
  • oskab kasutada hooldustöös patsientide/klientide ohutuks ja efektiivseks abistamiseks vajaminevat ergonoomikat ja abivahendeid.

Sisukirjeldus: Lamatiste hindamine; lamatiste raskusastmed ja sekkumistehnikad.

Lisainfo ja registreerumine SIIN