Esmaabi täienduskoolitus (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseEsmaabi täienduskoolitus (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)12-03-2024 00:00trueEsmaabi täienduskoolitus (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp:* Kõik huvilised...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: T, 12. Märts 2024
Osalemistasu: 60,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: Kõik huvilised
Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse läbinu teab põhitõdesid kannatanu abistamiseks õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite puhul.

Koolitusele on oodatud kõik, kellel on läbitud 16 tunnine esmaabi väljaõppe koolitus ning, kes soovivad enda teadmisi esmaabi andmisel täiendada. Samuti asutuses esmaabi eest vastutavad isikud, kes peavad läbima 3 aasta järel täienduskoolituse.

Õppekavarühm: Tervis ja töökaitse
Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised harjutused
Nõuded õpingute alustamiseks: 16 tunnise esmabai väljaõppe koolituse läbimine

Teemad

Auditoorne (6 akadeemilist tundi)

 • Elustamine
 • Uppunu elustamine
 • Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
 • Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
 • Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral
 • AED aparaadi kasutamine
 • Südamemassaaž
 • Välised verejooksud ja šokk
 • Verejooksu peatamise võtted
 • Šoki olemus ja selle tunnused
 • Haavad
 • Haavade teke
 • Kolmnurkrätiku kasutamine
 • Traumad ja luumurrud
 • Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
 • Luumurdudega kaasnevad ohud
 • Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
 • Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused, erakorralised haigusseisundid

Prakiline töö (2 akadeemilist tundi)

 • Teadvuseta inimese paigutamine püsivasse külili asendisse
 • Elustamine, sh AED kasutamine
 • Verejooksu peatamine
 • Esmaabivahendite kasutamine

Õpiväljundid

 • oskab tagada ohutust kannatanu seisundi hindamisel ja abistamisel;
 • oskab hinnata esmaabi andmise vajadust erinevates olukordades;
 • oskab valida esmaabi võtteid vastavalt olukorrale;
 • oskab kasutada AED-aparaati.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamismeetod: Situatsioonülesande lahendamine.
Hindamiskriteerium: Koolitusel osalemine 100% ulatuses.

Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend.

Koolitaja

Svetlana Kalmaznina – Esmaabiõpetaja tunnistusega tervishoiutöötaja.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN