Ergonoomiliste siirdamisvõtete kasutamine (TTK)

Lisa kalendrisseErgonoomiliste siirdamisvõtete kasutamine (TTK)17-10-2023 00:00trueErgonoomiliste siirdamisvõtete kasutamine (TTK)Koolituse eesmärk on kujundada õppijates valmisolek õendus-hooldustööga ...Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Kännu 67, Tallinn)

Toimumiskoht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Kännu 67, Tallinn)
Toimumisaeg: T, 17. Oktoober 2023 - K, 29. November 2023
Korraldaja: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Koolituse eesmärk on kujundada õppijates valmisolek õendus-hooldustööga seotud terviseriskide vähendamiseks ning töö tõhususe suurendamiseks.

Kontaktpäev:

  • 1. koolituspäev (17.10.2023 09:00 - 17.10.2023 16:30)
  • 2. koolituspäev (15.11.2023 12:15 - 15.11.2023 16:30)
  • 3. koolituspäev (21.11.2023 09:00 - 21.11.2023 15:15)
  • 4. koolituspäev (29.11.2023 09:00 - 29.11.2023 14:15)

Maht: 26 akad. tundi

  • Auditoorne: 18 akad. tundi
  • Praktiline: 8 akad. tundi

Hind osalejale: 105 €

Koolitajad: Kaido Voogla (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

Õpiväljundid:

  • mõistab ergonoomika, kehalise ettevalmistuse, vaimse tervise ning keskkonna mõjureid õendus-hooldustööga kaasnevate terviseriskide vähendamisel;
  • oskab kasutada hooldustöös patsientide/klientide ohutuks ja efektiivseks abistamiseks vajaminevat ergonoomikat ja abivahendeid.

Sihtgrupid: Haiglates ja hooldekodudes töötavad hooldustöötajad