Digioskuste arendamise koolitused perearstidele ja -õdedele (Tallinn; Taltech)

Lisa kalendrisseDigioskuste arendamise koolitused perearstidele ja -õdedele (Tallinn; Taltech)29-04-2020trueDigioskuste arendamise koolitused perearstidele ja -õdedele (Tallinn; Taltech) ...Mektory (Raja 15, Mustamäe, Tallinn)

Toimumiskoht: Mektory (Raja 15, Mustamäe, Tallinn)
Toimumisaeg: K, 29. Aprill 2020
Korraldaja: Taltech

 

II moodul - „E-tervise toimimise põhimõtted“                                                

 

Koolitajad: Dr Peeter Ross – Tallinna Tehnikaülikooli e-meditsiini keskuse professor ja Ida-Tallinna Keskhaigla radioloog

Dr Madis Tiik – perearst, e-tervise ekspert

 

Toimumiskoht: Mektory, ruum 111B (Raja 15, Tallinn)

Toimumisaeg: K, 29. Aprill 2020, kell 9.30 – 16.30

Sihtrühm: perearst, pereõde

Täienduspunkte: I + II + III mooduli läbimisel perearstidele 60 täiendkoolituspunkti + digitunnistus, pereõdedele digitunnistus

Osalemistasu: koolitus on tasuta.

Korraldaja: TTÜ (MKM koolitushanke võitja)

 

Digioskuste arendamise koolitused perearstidele ja -õdedele.

1 koolitus = I moodul (21.05) + II moodul (29.04)  + III moodul (11.06) = tunnistus ja täiendkoolituspunktid.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist  „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“.

 

Ajakava

9:30-11:00          

*Patsiendi andmete sisestamine erinevatesse infosüsteemidesse ja nendest päringute tegemine. Andmekvaliteedi olulisus. Terviseandmete struktuur. *Kliiniliste ja mitte-kliiniliste infosüsteemide integreerimine igapäevatöösse. Perearstide ja haiglate vaheline infovahetus ning nende integreeritus e-tervise infosüsteemidega. *Tervise Infosüsteemi toimimise loogika, üldised põhimõtted. TIS-i ümbritsev õigusruum. *Perearsti igapäevaste tegevuste toetamine infotehnoloogia abil. Riiklik arstiportaal.

11:00-11:15 PAUS

11:15-12:45

*e-teenused tervishoius (näited Eestist ja välismaalt). *Otsustustoed ja toetavad süsteemid tervishoius. *e-teenuste arendusprotsess (kuidas ja miks uued e-teenused sünnivad, mis kaasneb
uute teenuste arendamisega terviseteenuse osutajatele), e-teenuste arendusprotsessid ja kasutusvaldkonnad.

12:45-13:15 LÕUNA

13:15-14:45

*Inimese tervist kajastavate elektroonsete andmete kasutamine, andmete kasutamise piirangud. *Opt-in ja Opt-out põhimõte ning selle rakendumine erinevate teenuste aspektist, sh patsiendiportaal. *E-tervise toimimise põhimõtted ja seda ümbritsev õigusruum. *Tervishoiustatistika moodul ja selle võimalused arsti jaoks tema töö analüüsimisel, funktsionaalsus terviseteenuse osutaja vaates.

14:45-15:00 PAUS

15:00-16:30

*Perearstide programmid – nende tänane seis ja tulevik. *Patsientide kaasatus terviseandmete dokumenteerimisel. *Tervishoius kasutatavate standardite, klassifikaatorite loomine ja publitseerimine TEHIK-us *Kommunikatsioon arendajatega, TEHIKu ja Haigekassa spetsialistidega.

 

Kohtade arv 20 inimest!

Registreeru

Registreerimiseks täitke registreerumisvorm siin: (https://www.perearstiselts.ee/digikirjaoskus)

Lisainfo tel +372 5040460