Digioskuste arendamise koolitused perearstidele ja -õdedele (Kuressaare; Taltech)

Lisa kalendrisseDigioskuste arendamise koolitused perearstidele ja -õdedele (Kuressaare; Taltech)07-05-2020trueDigioskuste arendamise koolitused perearstidele ja -õdedele (Kuressaare; Taltech) ...Kuressaare

Toimumiskoht: Kuressaare
Toimumisaeg: N, 07. Mai 2020
Korraldaja: Taltech

 

I moodul - „Digitaalse dokumenteerimise efektiivsuse ja kvaliteedi parandamine“     

Koolitajad: Arvo Saat - IT-juhi kogemusega praktik, koolitaja-konsultant ning Eesti esimese arvutikooli asutaja.

Dr Madis Tiik – perearst, e-tervise ekspert

 

Toimumisaeg: N, 7. Mai 2020, kell 9.30 – 16.30

Sihtrühm: perearst, pereõde

Täienduspunkte: I + II + III mooduli läbimisel perearstidele 60 täiendkoolituspunkti + digitunnistus, pereõdedele digitunnistus

Osalemistasu: koolitus on tasuta.

Korraldaja: TTÜ (MKM koolitushanke võitja)

 

Digioskuste arendamise koolitused perearstidele ja -õdedele.

1 koolitus = I moodul (7.05) + II moodul (21.05)  + III moodul (5.06) = tunnistus ja täiendkoolituspunktid.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist  „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“.

 

Ajakava

9:30-11:45          

* Info juhtimine, töötlemine ja kasutamine perearstide igapäevatöös. Ülevaade tarkvarast ja olulistest riistvara omadustest. Dokumentide arhiveerimine. Andmed, andmete kvaliteet. * ID-kaardi, Mobiili-ID ja Smart-ID võimalused perearstidele - millist identifitseerimise võimalust kasutada? * Infootsing ja andmete taaskasutus. Otsingusüsteemide nutikas kasutamine. * Digitaalsete dokumentide koostamine ja allkirjastamine. Digitaalne andmevahetus väljaspool TISi, sh dokumentide krüpteerimine ja digitembeldamine.

11:45-12:30 LÕUNA

12:30-14:45

*Tervishoiuettevõtte tööprotsess digitaliseerunud keskkonnas. * Ülevaade perearsti tarkvara võimalustest. Perearsti programmide tulevik. * e-konsultatsioonid ja digisaatekirjad perearsti tööprotsessis. * Ravimite kõrval- ja koostoimete andmebaasi võimalused. *Kuidas parandada TIS dokumentide täitmise ja  edastamise protsessi?

14:45-15:00 PAUS

15:00-16:30

* Seadusandlusest tulenevate andmete edastamine (TIS, TORU, statistika aruandlus) - miks ja mida on vaja edastada? *Digitaalsete TIS dokumentide nõuetekohane täitmine. *Perearsti tarkvara võimaluste parem kasutamine igapäevatöös. Digiretsept, ravimite koostoime, raviarved, hinnakirjad.

Kohtade arv 20 inimest!

Registreeru

Registreerimiseks täitke registreerumisvorm siin: (https://www.perearstiselts.ee/digikirjaoskus)

Lisainfo tel +372 5040460