Atriumi toodete kasutamiseks tuleb allkirjastada meditsiinilise vajaduse sertifikaat

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
FDA (U.S Food and Drug Administration) on avastanud meditsiiniseadmete tootja Atriumi puhul mõningad nõuetele mittevastavused. Ilmnenud mittevastavuste kõrvaldamiseks sõlmis Atrium FDA-ga vabatahtliku kokkuleppe.