Sirje Kõvask: TAVI näidustuse otsustab „südame meeskond“

Foto: erakogu
Katrin Lätt

Katrin Lätt

med24@med24.ee
Eesti Kardioloogide seltsi üldkoosolekul peetud loengus tutvustas kardiokirurgia osakonna kardioloog dr Sirje Kõvask TAVI protseduuri näidustusi ning jagas Tartu Ülikooli Kliinikumi kogemusi antud protseduuriga.