Südamehaiguste ravimid ja COVID-19 infektsioon

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Hiljuti on arstiteaduslikes ajakirjades avaldatud hüpoteese AKE inhibiitorite ja ARBide mõjust COVID-19 infektsiooni kulule, mis on andnud alust teema käsitlemiseks ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias.