Priit Kampus: kodade virvendusarütmiaga patsientide tänapäevaseim ravi jääb rahastuse taha

Foto: Julia-Maria Linna
Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Hoolimata edusammudest kodade virvendusarütmia ravis haiguse esinemissagedus heaoluühiskonnas suureneb, mõjutades oluliselt haigete elukvaliteeti ning suurendades insuldi, südamepuudulikkuse, äkksurma ja kardiovaskulaarsuremuse riski.