Peep Laanmets: Eestis võib olla vaja 50-60 TAVI protseduuri aastas

Dr Peep Laanmets. Foto: Julia-Maria Linna
Marina Lohk

Marina Lohk

marina@celsius.ee

Eesti Kardioloogide Seltsi president Peep Laanmets tunnistas, et Eesti oli viimane riik Euroopa Liidus, kes TAVI programmiga alustas. Selle taga on olnud nii haigekassa hüvitamisotsuse ootamine kui ka personali koolitamise vajadus. Nüüd on aga arsti sõnul oluline tõsta teadlikkust meetodi võimaluste kohta.