Multaq’i (dronedaroon) kasutamisel on võimalik risk maksakahjustuse tekkeks

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Euroopa Ravimiametile (EMA) on teada kaks juhtu, kus dronedarooni (Multaq) kasutajatel on tekkinud tõsine maksakahjustus, mille seost ravimiga ei saa välistada. EMA inimravimite komitee (CHMP) soovitab ettevaatusabinõuna maksakahjustuse riski vähendamiseks lisada ravimiinfodesse ettevaatusabinõusid ja hoiatusi.