Mandelkeha aktiivsus ennustab kardiovaskulaarseid haigusjuhte

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Uuringus, mis otsis seost regionaalse ajuaktiivsuse ja sellele järgneva kardiovaskulaarse haiguse vahel, ennustas mandelkeha aktiivsus sõltumatult ja kindlalt kardiovaskulaarseid haigusjuhte.