Kodade virvendusarütmiaga patsientide antikoagulantravi ning sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kasutamine Soomes

Antti Rissanen et al

Otsese toimega suukaudseid antikoagulante (OSAK) ja varfariini kasutatakse mittevalvulaarse kodade virvendusarütmiaga (KVA) patsientide insuldiprofülaktikas, kuid seni on tehtud vähe igapäevase meditsiinipraktika andmetel põhinevaid uuringuid antikoagulante kasutavate Soome KVA-patsientidega.