Katkestamata Pradaxa® (dabigatraaneteksilaat) ravi foonil teostatud kateeterablatsioonide puhul AF patsientidel esines vähem suuri verejookse võrreldes varfariiniga

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
RE-CIRCUIT®-uuringu tulemused näitavad, et Pradaxa® (dabigatraaneteksilaat) on kodade virvendusarütmiaga (AF) patsientidel, kellele tehakse kateeterablatsioon, parema ohutusprofiiliga kui varfariin.