Jardiance® (empagliflosiin) on esimene ja ainuke müügiloaga ravim Euroopas täiskasvanute sümptomaatilise kroonilise südamepuudulikkuse raviks, sõltumata väljutusfraktsioonist

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Ettevõtted Boehringer Ingelheim ja Eli Lilly teatasid, et Euroopa Komisjon väljastas Jardiance®-ile (empagliflosiin) müügiloa täiskasvanutel sümptomaatilise kroonilise südamepuudulikkuse ravimiseks (1). Tänane pöördelise tähtsusega müügiluba teeb Jardiance®-ist esimese ja ainsa heakskiidetud raviviisi kõikidele täiskasvanutele, kellel esineb sümptomaatiline krooniline südamepuudulikkus. Südamepuudulikkuse ravi hõlmab kogu vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni (LVEF) väärtuste spektrit, sh nii vähenenud kui ka säilinud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkus (vastavalt HFrEF või HFpEF).