III faasi uuringu uued tulemused kinnitavad Praxbind®-i (idarutsizumab) ohutust ja efektiivsust erakorralistes olukordades

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Boehringer Ingelheim teatas uutest tulemustest, mis on kogutud 494 patsiendilt, kes osalevad käimasolevas III faasi uuringus RE-VERSE AD™. Selgus, et 5 g idarutsizumabi manustamisega saavutati Pradaxa® (dabigatraan-eteksilaat) hüübimisvastase toime kohene blokeerimine.