Euroopa Ravimiamet kiitis heaks Xarelto® (rivaroksabaan) 10 mg üks kord ööpäevas kasutamise venoosse trombemboolia (VTE) pikendatud profülaktikaks

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Euroopa Ravimiamet kiitis 19.oktoobil 2017 heaks  ravimitootja Bayer AG suukaudse faktor Xa inhibiitori Xarelto (rivaroksabaan) ravimiomaduste kokkuvõtte uuendamise, lisades Xarelto(rivaroksabaan) 10 mg annuse näidustuste hulka VTE pikendatud profülaktika. Uuendatud näidustus kehtib patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt 6 kuud VTE standardravi antikoagulantidega. Sama näidustus kehtib juba varasemast ravimi 20 mg annuse kohta (manustatuna kord ööpäevas) ning uuendus lisab arstidele täiendava ravivariandi.