Ants Paapstel: pärgarterite šunteerimisel on tehismaterjali asemel eelistatumad arterid

Foto: Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Tänapäevasel pärgarterite šunteerimise lõikusel saab kasutada erinevat materjali, kuid seejuures on eelistatavad arterid, võimalusel mõlemad rinnakutagused sooned. Selliselt sooritatud südamelihase revaskulariseerimine võiks olla paljudele haigetele, iseäranis näiteks suhkruhaigetele, eelistatum meetod dilateerimise/stentimisega võrreldes, kinnitas dr Ants Paapstel.