Naistearstide kogemus teenuste hinnakirja kaasajastamisel

Foto: Julia-Maria Linna
Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Naistearst Dr Lee Padrik rääkis Tartu Ülikooli kliinikumi kevadkonverentsil hinnakujundusest günekoloogia näitel. Ta tõi välja, et hinnad küll uuenesid, kuid nende korrektsioon toimub tegelike võimaluste arvelt.