Kai Part: meedikute võimalused seksuaalvägivalla ohvrite abistamisel peaksid paranema

Foto: iStock
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Günekoloog Kai Part selgitab, et mullu alanud seksuaalvägivalla ohvrite abistamise projekti üks eesmärk on luua meedikutele senisest paremad võimalused seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks.