Diane ravist saadav kasu ületab teatud patsientidel raviga kaasnevad võimalikud riskid

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) hinnangul ületab Diane (tsüproteroonatsetaat 2 mg, etünüülöstradiool 35 mikrogrammi) ja selle geneeriliste analoogide kasutamisest saadav kasu võimalikud riskid, kuid seda vaid juhul, kui trombemboolia (vereklombid veenides ja arterites) riski vähendamiseks võetakse kasutusele riskivähendamise meetmed.