Ravimi Daunoblastina tarneraskus

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Daunoblastina 20 mg süstelahuse pulbri ja lahusti (toimeaine daunorubitsiin) tarneraskusest.