Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete II nimekirja lisati lisdeksamfetamiindimesülaat

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
2. aprillil avaldati Riigi Teatajas sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ lisa 1 muudatus, millega lisati narkootiliste ja psühhotroopsete ainete II nimekirja lisdeksamfetamiindimesülaat.