Inimpäritolu plasmast ning uriinist valmistatud ravimid Zika viirust ei kanna

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Euroopa Ravimiamet hindas koos liikmesriikide ravimiametitega Zika viiruse mõju inimpäritolu plasmast ja uriinist valmistatud ravimite ohutusele.