Ravimijäätmete käitlemine muutub lihtsamaks

Liis Ilves

Liis Ilves

liis@celsius.ee
Sotsiaalministeeriumil on kavas muuta ravimiseadust, millega seoses lihtsustatakse ka ravimijäätmete käitlemist ja kaotatakse jäätmeseadusega dubleeriv regulatsioon.