Kas vajame erakorralise meditsiini jälgimisosakondi?

kliinikum.ee
Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Ago Kõrgvee on veendunud, et erakorraliste patsientide voo juhtimiseks on oluline vahend EMO jälgimisosakond. Jälgimisosakondade roll vajaks tema hinnangul tähelepanu ka Eestis.