Haigekassa: suurõnnetuste lahendamiseks kuluv raviraha võiks tulla riigieelarvest

Tanel Ross. Foto: Julia-Maria Linna
Liis Ilves

Liis Ilves

liis@celsius.ee
Haigekassa hinnangul on suurõnnetuste ajal oluline tagada tavapärane plaaniline arstiabi kättesaadavus nii üld- kui eriarstiabi osas ning pöörata tähelepanu tervishoiuteenuste finantseerimisele.