Subkliinilise hüpotüreoosi korral ei ole rutiinselt vaja rakendada ravi türoksiiniga

Eesti Arst

Eesti Arst

Uuringust järeldub, et subkliinilise hüpotüreoosi korral ei leevenda rutiinselt rakendatav ravi türoksiiniga võimalikule hüpotüreoosile viitavaid sümptomeid ega paranda elukvaliteeti.