Pöördelise tähtsusega kliinilise uuringu kohaselt on empagliflosiin esimene ravim, mis parandab statistiliselt olulisel määral südamepuudulikkuse näitajaid säilinud väljutusfraktsiooniga täiskasvanud patsientidel

Foto: Shutterstock
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Pöördelise tähtsusega III faasi kliinilise uuringu EMPEROR-Preserved kogu andmestiku kohaselt näitas empagliflosiin võrdluses platseeboga esmase liittulemusnäitaja (kardiovaskulaarne surm või südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimine) esinemise suhtelise riski muljetavaldavat – 21% – vähenemist täiskasvanud säilinud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkuse (HFpEF) patsientidel. Uuringu esmane tulemusnäitaja paranes ühtviisi kõikides patsientide alarühmades: meestel ja naistel, diabeedi esinemisel või selle puudumisel, sõltumata väljutusfraktsiooni suurusest ja neerufunktsiooni näitajatest.