Kliinilise uuringu EMPA-REG OUTCOME® tulemuste värske analüüsi kohaselt vähendab empagliflosiin 2. tüüpi diabeedi ja diagnoositud kardiovaskulaarse haigusega täiskasvanutel esmase ja korduva kardiovaskulaarse sündmuse esinemise riski

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Empagliflosiin vähendas võrdluses platseeboga 2. tüüpi diabeedi ja diagnoositud kardiovaskulaarse haigusega täiskasvanutel kõikide kardiovaskulaarsete sündmuste (esmaste ja korduvate sündmuste summa) esinemise riski, kusjuures mõlema uuringurühma patsientidele rakendati kõrgemaid ravistandardeid. Empagliflosiini toime tehti kindlaks kliinilise uuringu EMPA-REG OUTCOME® kolme aasta tulemuste värske post-hoc-analüüsiga. Firmade Boehringer Ingelheim ja Eli Lilly and Company esitatud info avaldati ajakirjas Lancet Diabetes & Endocrinology.