Empagliflosiin vähendas kardiovaskulaarse surma ja südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimise suhtelist riski 25% võrra diabeediga ja diabeedita täiskasvanutel, kellel oli langenud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkus

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Langenud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkusega täiskasvanud diabeetikute ja mittediabeetikutega läbi viidud III faasi uuringu EMPEROR-Reduced tulemused näitasid, et empagliflosiin on seotud esmase tulemusnäitaja (aeg kardiovaskulaarse surma tekke või südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimiseni) suhtelise riski olulise 25% vähenemisega. Uuring hindas strandardravile lisatud empagliflosiini (10 mg) toimet võrreldes platseeboga. Tulemused esitati 29. augustil Euroopa Kardioloogide Seltsi 2020. aasta kongressil ja avaldati ajakirjas The New England Journal of Medicine, teatasid Boehringer Ingelheim ja Eli Lilly and Company.