Uus perekondliku urtikaaria tüüp

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
NEW YORK (Reuters Health). Ajakirja Journal of Allergy and Clinical Immunology detsembrinumbris avaldatud artikli järgi tehti kolmes omavahel suguluses mitteolevas perekonnas kindlaks uus pärilik haigus, perekondlik atüüpiline külmaurtikaaria (ingl familial atypical cold urticaria, FACU), mille kliiniline pilt erineb igast muust teadaolevast atüüpilise külmaurtikaaria sündroomist