Kaitseressursside ameti 2. jalaväebrigaad otsib arsti

Kaitseressursside ameti 2. jalaväebrigaadi tagalapataljon otsib arsti, kelle ülesandeks on esmatasandi tervishoiuteenuse osutamine. jalavägi UUS