RHK-10

Kui valitud on "Nimetuse alguse järgi", siis leitakse sisestatud sõnaga algavad kirjed. Otsides teksti ja sisestades "köha", leitakse "Köhavastased ained [antitussiivumid]", kuid ei leita "Läkaköha". Otsides koodi ja sisestades "a02", leitakse näiteks "A02.0" 

Nimetuse järgi otsitakse ka ladina ja ingliskeelsete nimetuste hulgast


Peatükk XXI: Z00-Z99

Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega

Factors influencing health status and contact with health services

Kirjeldus:
Seda peatükki ei tule rakendada rahvusvaheliseks võrdluseks või surmajuhtude kodeerimiseks.
Jaotised Z00-Z99 on ette nähtud juhtudeks, kui ""diagnoosi"" või ""probleemina"" märgitakse muud olukorrad kui jaotistes A00-Y89 klassifitseeritavad haigused, vigastused või välispõhjused. See võib kõne alla tulla kahel peamisel kaalutlusel:
a) Kui isik, kes võib aga ei pruugi olla antud momendil haige, saab terviseteenistusega kokku mingil erieesmärgil, näiteks et saada piiratud abi või teenust mingi vähema tervisehäire korral, olla koe- või elundidoonor, saada profülaktilist vaktsinatsiooni või arutada probleemi, mis iseendast ei ole haigus või vigastus.
b) Kui esineb mingi asjaolu või probleem, mis mõjustab isiku terviseseisundit, kuid iseendast ei ole tegelik haigus või vigastus. Selliseid tegureid võib avastada inimeste massilise läbivaatuse käigus, kui isik võib aga ei pruugi olla antud ajal haige, või ära märkida silmaspidamist vääriva tegurina siis, kui isik saab ravi mingi haiguse või vigastuse puhul.

AlampeatükidNimetus (est)Nimetus (lat)Nimetus (eng)
Z00-Z13Isiku kohtumine terviseteenistusega läbivaatuse või uurimise eesmärgil Persons encountering health services for examination and investigation
Z20-Z29Isiku võimalik terviseoht seoses nakkushaigusega Persons with potential health hazards related to communicable diseases
Z30-Z39Isiku kohtumine terviseteenistusega seoses raseduse või sünnitusega Persons encountering health services in circumstances related to reproduction
Z40-Z54Isiku kohtumine terviseteenistusega erimenetluste või tervisehoolduse eesmärgil Persons encountering health services for specific procedures and health care
Z55-Z65Isiku võimalik terviseoht seoses sotsiaalmajanduslike või psühhosotsiaalsete olukordadega Persons with potential health hazards related to socioeconomic and psychosocial circumstances
Z70-Z76Isiku kohtumine terviseteenistusega muus olukorras Persons encountering health services in other circumstances
Z80-Z99Isikute võimalik terviseoht seoses isikliku või perekonnaanamneesi ja teatavate terviseseisundit mõjustavate olukordadega Persons with potential health hazards related to family and personal history and certain conditions influencing health status