RHK-10

Kui valitud on "Nimetuse alguse järgi", siis leitakse sisestatud sõnaga algavad kirjed. Otsides teksti ja sisestades "köha", leitakse "Köhavastased ained [antitussiivumid]", kuid ei leita "Läkaköha". Otsides koodi ja sisestades "a02", leitakse näiteks "A02.0" 

Nimetuse järgi otsitakse ka ladina ja ingliskeelsete nimetuste hulgast


Peatükk XIX: S00-T98

Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed

Laesiones, intoxicationes et aliquae aliae consequentiae causarum externarum

Injury, poisoning and certain other consequences of external causes

V.a.:
Sünnitrauma [P10-P15]
Sünnitusabitrauma [O70-O71]

AlampeatükidNimetus (est)Nimetus (lat)Nimetus (eng)
S00-S09Peavigastused Laesiones capitis Injuries to the head
S10-S19Kaelavigastused Laesiones colli Injuries to the neck
S20-S29Rindkerevigastused Laesiones thoracis Injuries to the thorax
S30-S39Kõhu, selja alaosa, lülisamba nimmeosa ja vaagna vigastused Laesiones abdominis, partis inferioris dorsi, partis lumbalis columnae vertebralis et pelvis Injuries to the abdomen, lower back, lumbar spine and pelvis
S40-S49Õla- ja õlavarrevigastused Laesiones regionis deltoideae et brachii Injuries to the shoulder and upper arm
S50-S59Küünrapiirkonna- ja küünarvarrevigastused Laesiones cubiti et antebrachii Injuries to the elbow and forearm
S60-S69Randme- ja käevigastused Laesiones carpi et manus Injuries to the wrist and hand
S70-S79Puusa- ja reievigastused Laesiones coxae et femoris Injuries to the hip and thigh
S80-S89Põlve- ja säärevigastused Laesiones genus et cruris Injuries to the knee and lower leg
S90-S99Kanna- ja jalavigastused Laesiones tarsi et pedis Injuries to the ankle and foot
T00-T07Mitut kehapiirkonda haaravad vigastused Laesiones multarum regionum corporis Injuries involving multiple body regions
T08-T14Kere, jäsemete või keha täpsustamata piirkonna vigastused Laesiones partium non specificatarum trunci, membri sive regionis corporis Injuries to unspecified parts of trunk, limb or body region
T15-T19Loomuliku kehaava kaudu sisenenud võõrkeha toime Effectus corporis alieni per orificium naturale penetrantis Effects of foreign body entering through natural orifice
T20-T32Põletused ja söövitused Combustiones et corrosiones Burns and corrosions
T20-T25Keha välispinna täpsustatud paikme põletused ja söövitused Combustiones et corrosiones superficiei externae corporis situ specificata Burns and corrosions of external body surface, specified by site
T26-T28Silma ning siseelunditega piirdunud põletused ja söövitused Combustio et corrosio oculi et organorum internorum Burns and corrosions confined to eye and internal organs
T29-T32Mitme ning täpsustamata kehapiirkonna põletused ja söövitused Combustio et corrosio regionum corporis multarum et non specificatarum Burns and corrosions of multiple and unspecified body regions
T33-T35Külmumused Congelatio Frostbite
T36-T50Mürgistused rohtude, ravimite ja bioloogiliste ainetega Intoxicatio remediis, medicamentis et substantiis biologicis Poisoning by drugs, medicaments and biological substances
T51-T65Peamiselt mittemeditsiinilise päritoluga ainete toksiline toime Effectus toxici substantiarum praesertim origine non medica Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source
T66-T78Muude ja täpsustamata välispõhjuste toime Effectus causarum externarum aliarum et non specificatarum Other and unspecified effects of external causes
T79-T79Trauma teatavad varajased tüsistused Nonnullae complicationes praecoces traumatis Certain early complications of trauma
T80-T88Mujal klassifitseerimata kirurgilise ja muu meditsiiniabi tüsistused Complicationes curae chirurgicalis et medicinalis non alibi classificatae Complications of surgical and medical care, not elsewhere classified
T90-T98Vigastuste, mürgistuste ja välispõhjuste toime muude tagajärgede jääknähud Sequelae laesionum, intoxicationum et aliorum consequentiarum ex causis externis Sequelae of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes