RHK-10

Kui valitud on "Nimetuse alguse järgi", siis leitakse sisestatud sõnaga algavad kirjed. Otsides teksti ja sisestades "köha", leitakse "Köhavastased ained [antitussiivumid]", kuid ei leita "Läkaköha". Otsides koodi ja sisestades "a02", leitakse näiteks "A02.0" 

Nimetuse järgi otsitakse ka ladina ja ingliskeelsete nimetuste hulgast


Peatükk XVII: Q00-Q99

Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad

Malformationes, deformationes et defectus chromosomales congenitales

Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities

V.a.:
Ainevahetuse [kaasasündinud] häired [E70-E90]

AlampeatükidNimetus (est)Nimetus (lat)Nimetus (eng)
Q00-Q07Närvisüsteemi kaasasündinud väärarendid Malformationes congenitales systematis nervosi Congenital malformations of the nervous system
Q10-Q18Silma, kõrva, näo ja kaela kaasasündinud väärarendid Malformationes congenitales oculi, auris, faciei et colli Congenital malformations of eye, ear, face and neck
Q20-Q28Vereringeelundite kaasasündinud väärarendid Malformationes congenitales systematis circulatorii Congenital malformations of the circulatory system
Q30-Q34Hingamiselundite kaasasündinud väärarendid Malformationes congenitales systematis respiratorii Congenital malformations of the respiratory system
Q35-Q37Keilo- ja palatoskiis e huulelõhe ja suulaelõhe ja suulaelõhestus Cheiloschisis et uranoschisis Cleft lip and cleft palate
Q38-Q45Seedeelundite muud kaasasündinud väärarendid Aliae malformationes congenitales systematis digestorii Other congenital malformations of the digestive system
Q50-Q56Suguelundite kaasasündinud väärarendid Malformationes congenitales organorum genitalium Congenital malformations of genital organs
Q60-Q64Kuseelundite kaasasündinud väärarendid Malformationes congenitales systematis urinani Congenital malformations of the urinary system
Q65-Q79Lihasluukonna kaasasündinud väärarendid ning deformsused Malformationes et deformitates congenitales systematis musculoskeletalis Congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system
Q80-Q89Muud kaasasündinud väärarendid Aliae malformationes congenitales Other congenital malformations
Q90-Q99Mujal klassifitseerimata kromosoomianomaaliad Abnormitates chromosomales non alibi classificatae Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified