RHK-10

Kui valitud on "Nimetuse alguse järgi", siis leitakse sisestatud sõnaga algavad kirjed. Otsides teksti ja sisestades "köha", leitakse "Köhavastased ained [antitussiivumid]", kuid ei leita "Läkaköha". Otsides koodi ja sisestades "a02", leitakse näiteks "A02.0" 

Nimetuse järgi otsitakse ka ladina ja ingliskeelsete nimetuste hulgast


Peatükk XVI: P00-P96

Perinataal- e sünniperioodis tekkivad teatavad seisundid

Aliquae condiciones tempore perinatali incipientes

Certain conditions originating in the perinatal period

K.a.:
Perinataal- e sünniperioodis tekkivad seisundid, kuigi surm või haigestumine järgneb hiljem

V.a.:
Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad [Q00-Q99]
Sisesekretsiooni-, toitumis- jla ainevahetushaigused [E00-E90]
Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed [S00-T98]
Kasvajad [C00-D48]
Vastsündinu teetanus [A33]

AlampeatükidNimetus (est)Nimetus (lat)Nimetus (eng)
P00-P04Vililane või vastsündinu, kahjustatud ema seisundi ning raseduse, sünnitamise ja sünnituse tüsistuste tõttu Fetus et neonatus factoribus maternis atque complicationibus graviditatis laborum et partus affecti Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery
P05-P08Raseduskestuse ja vililase kasvuga seotud haigusseisundid Perturbationes ad longitudinem gestationis et crescentiam fetalem pertinentes Disorders related to length of gestation and fetal growth
P20-P29Perinataal- e sünniperioodile iseloomulikud hingamis- ja vereringeelundite haigusseisundid Perturbationes respiratoriae et cardiovasculares temporis perinatalis specificae Respiratory and cardiovascular disorders specific to the perinatal period
P35-P39Perinataal- e sünniperioodile iseloomulikud nakkused Infectiones temporis perinatalis specificae Infections specific to the perinatal period
P50-P61Vililase või vastsündinu verejooksud ja hematoloogilised haigusseisundid Morbositates hoemorrhagicae et haematologicae fetus et neonati Haemorrhagic and haematological disorders of fetus and newborn
P70-P74Vililasele või vastsündinule iseloomulikud transitoorsed e mööduvad sisesekretsiooni ja ainevahetushäired Perturbationes transitoriae endocrinae et metabolicae fetus et neonati specificae Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn
P75-P78Vililase või vastsündinu seedeelundite haigusseisundid Morbositates systematis digestorii fetus et neonati Digestive system disorders of fetus and newborn
P80-P83Vililase või vastsündinu naha ning termoregulatsiooniga seotud haigusseisundid Condiciones ad integumentum et moderationem caloris fetus et neonati pertinentes Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn
P90-P96Perinataal e sünniperioodis tekkivad muud haigusseisundid Aliae perturbationes tempore perinatali incipientes Other disorders originating in the perinatal period