RHK-10

Kui valitud on "Nimetuse alguse järgi", siis leitakse sisestatud sõnaga algavad kirjed. Otsides teksti ja sisestades "köha", leitakse "Köhavastased ained [antitussiivumid]", kuid ei leita "Läkaköha". Otsides koodi ja sisestades "a02", leitakse näiteks "A02.0" 

Nimetuse järgi otsitakse ka ladina ja ingliskeelsete nimetuste hulgast


Peatükk XV: O00-O99

Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood

Graviditas, partus et puerperium

Pregnancy, childbirth and the puerperium

V.a.:
Inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi e HlV-tõbi [B20-B24]
Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed [SOO-T98]
Sünnitusjärgse perioodiga seotud psüühika- ja käitumishäired [F53.**]
Sünnitusabiteetanus [A34]
Sünnitusjärgne e puerperaalne hüpofüüsinekroos [E23.0]
Sünnitusjärgne osteomalaatsia [M83.0]
Kõrgriskrasedusaegne juhendamine [Z35]
Normaalrasedusaegne juhendamine [Z34]

AlampeatükidNimetus (est)Nimetus (lat)Nimetus (eng)
O00-O08Abortlõppega rasedus Graviditas abortiva Pregnancy with abortive outcome
O10-O16Rasedus- ja sünnitusaegsed või sünnitusjärgsed tursed, proteinuuria ja hüpertensiivsed häired Oedema, proteinuria et perturbationes hypertensivae in graviditate, partu atque puerperio Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium
O20-O29Peamiselt rasedusega seotud ema muud haigusseisundid Aliae morbositates maternae praesertim ad graviditatem pertinentes Other maternal disorders predominantly related to pregnancy
O30-O48Vililase ja amnioniõõne ning sünnituse võimalike probleemidega seotud ema hooldamine Cura materna ad fetum, cavitatem amnioticam et problemata possibilia partus pertinens Maternal care related to the fetus and amniotic cavity and possible delivery problems
O60-O75Sünnitamise ja sünnituse tüsistused Complicationes laborum et partus Complications of labour and delivery
O80-O84Sünnitus Partus Delivery
O85-O92Peamiselt puerpeeriumiga e sünnitusjärgse perioodiga seotud tüsistused Complicationes praesertim ad puerperium pertinentes Complications predominantly related to the puerperium
O95-O99Mujal klassifitseerimata sünnitusabiga seotud muud seisundid Aliae condiciones obstetricae non alibi classificatae Other obstetric conditions, not elsewhere classified