RHK-10

Kui valitud on "Nimetuse alguse järgi", siis leitakse sisestatud sõnaga algavad kirjed. Otsides teksti ja sisestades "köha", leitakse "Köhavastased ained [antitussiivumid]", kuid ei leita "Läkaköha". Otsides koodi ja sisestades "a02", leitakse näiteks "A02.0" 

Nimetuse järgi otsitakse ka ladina ja ingliskeelsete nimetuste hulgast


Peatükk XIV: N00-N99

Kuse-suguelundite haigused

Morbi systematis urogenitalis

Diseases of the genitourinary system

V.a.:
Sünniperioodis tekkivad teatavad seisundid [P00-P96]
Teatavad nakkus- ja parasiithaigused [A00-B99]
Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood (tüsistused) [O00-O99]
Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad [Q00-Q99]
Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused [E00-E90]
Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed [S00-T98]
Kasvajad [C00-D48]
Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hälbed [R00-R99]

AlampeatükidNimetus (est)Nimetus (lat)Nimetus (eng)
N00-N08Glomeerulite- e päsmakestehaigused Morbi glomerulares Glomerular diseases
N10-N16Neeru tubulointerstitsiaalhaigused Morbi renales tubulointerstitiales Renal tubulo-interstitial diseases
N17-N19Neeruinsufitsients e -puudulikkus Insufficientia renalis Renal failure
N20-N23Urolitiaas e kusekivitõbi Urolithiasis Urolithiasis
N25-N29Neeru ja ureeteri e kusejuha muud haigusseisundid Aliae morbositates renum et ureteris Other disorders of kidney and ureter
N30-N39Kuseelundite muud haigused Alii morbi organorum urinariorum Other diseases of urinary system
N40-N51Meessuguelundite haigused Morbi organorum genitalium masculinorum Diseases of male genital organs
N60-N64Rinna haigusseisundid Morbositates mammae Disorders of breast
N70-N77Naise vaagnaelundite põletikulised haigused Morbi inflammatorii organorum femininorum intrapelvicorum Inflammatory diseases of female pelvic organs
N80-N98Naissuguelundite põletikuta haigusseisundid Morbositates non inflammatoriae organorum genitalium femininorum Noninflammatory disorders of female genital tract
N99-N99Kuse-suguelundite muud haigusseisundid Aliae morbositates systematis urogenitalis Other disorders of genitourinary system