RHK-10

Kui valitud on "Nimetuse alguse järgi", siis leitakse sisestatud sõnaga algavad kirjed. Otsides teksti ja sisestades "köha", leitakse "Köhavastased ained [antitussiivumid]", kuid ei leita "Läkaköha". Otsides koodi ja sisestades "a02", leitakse näiteks "A02.0" 

Nimetuse järgi otsitakse ka ladina ja ingliskeelsete nimetuste hulgast


Peatükk XII: L00-L99

Naha- ja nahaaluskoe haigused

Morbi cutis et telae subcutaneae

Diseases of the skin and subcutaneous tissue

V.a.:
Sünniperioodis tekkivad teatavad seisundid [P00-P96]
Teatavad nakkus- ja parasiithaigused [A00-B99]
Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood (tüsistused) [O00-O99]
Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad [Q00-Q99]
Süsteemsed sidekoe haigusseisundid [M30-M36]
Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused [E00-E90]
Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed [S00-T98]
Lipomelanootiline retikuloos [I89.8]
Kasvajad [C00-D48]
Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hälbed [R00-R99]

AlampeatükidNimetus (est)Nimetus (lat)Nimetus (eng)
L00-L08Naha- ja nahaaluskoe nakkused Infectiones cutis et telae subcutaneae Infections of the skin and subcutaneous tissue
L10-L14Bulloossed e põiendhaigusseisundid Morbositates bullosae Bullous disorders
L20-L30Dermatiit e nahapõletik ja ekseem e sammaspool Dermatitis et eczema Dermatitis and eczema
L40-L45Papuloskvamoossed e sõlmelisketenduvad haigusseisundid Morbositates papulosquamosae Papulosquamous disorders
L50-L54Urtikaaria e nõgeslööve ja erüteem e nahaverevus Urticaria et erythema Urticaria and erythema
L55-L59Kiirgusega seotud naha ja nahaaluskoe haigusseisundid Morbositates cutis et telae subcutaneae e radiatione Radiation-related disorders of the skin and subcutaneous tissue
L60-L75Nahamanuste haigusseisundid Morbositates appendicium cutis Disorders of skin appendages
L80-L99Naha ja nahaaluskoe muud haigusseisundid Aliae morbositates cutis et telae subcutaneae Other disorders of the skin and subcutaneous tissue