RHK-10

Kui valitud on "Nimetuse alguse järgi", siis leitakse sisestatud sõnaga algavad kirjed. Otsides teksti ja sisestades "köha", leitakse "Köhavastased ained [antitussiivumid]", kuid ei leita "Läkaköha". Otsides koodi ja sisestades "a02", leitakse näiteks "A02.0" 

Nimetuse järgi otsitakse ka ladina ja ingliskeelsete nimetuste hulgast


Peatükk X: J00-J99

Hingamiselundite haigused

Morbi systematis respiratorii

Diseases of the respiratory system

V.a.:
Sünniperioodis tekkivad teatavad seisundid [P00-P96]
Teatavad nakkus- ja parasiithaigused [A00-B99]
Raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi tüsistused [O00-O99]
Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad [Q00-Q99]
Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused [E00-E99]
Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed [S00-T98]
Kasvajad [C00-D48]
Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hälbed [R00-R99]

Kirjeldus:
Kui kahjustus on levinud rohkem kui ühele hingamiselundite osale (nt trahheobronhiit) ja on täpsustamata, tuleb see kodeerida madalamal asetseva anatoomilise paikme järgi (esitatud näite korral tuleb diagnoosida bronhiiti J40)

AlampeatükidNimetus (est)Nimetus (lat)Nimetus (eng)
J00-J06Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused Infectiones acutae respiratoriae superiores Acute upper respiratory infections
J09-J18Gripp ja pneumoonia e kopsupõletik Influenza et pneumonia Influenza and pneumonia
J20-J22Alumiste hingamisteede muud ägedad nakkused Aliae infectiones respiratoriae inferiores acutae Other acute lower respiratory infections
J30-J39Ülemiste hingamisteede muud haigused Alii morbi tractus respiratorii superioris Other diseases of upper respiratory tract
J40-J47Alumiste hingamisteede kroonilised haigused Morbi respiratorii inferiores chronici Chronic lower respiratory diseases
J60-J70Välistegurite põhjustatud kopsuhaigused Morbi pulmonum ex agentibus externis Lung diseases due to external agents
J80-J84Peamiselt interstitsiaalkude kahjustavad hingamiselundite muud haigused Alii morbi respiratorii praesertim interstitium afficientes Other respiratory diseases principally affecting the interstitium
J85-J86Alumiste hingamisteede mäda- ja nekroosi- e kärbusprotsessid Condiciones suppurativae et necroticae tractus respiratorii inferioris Suppurative and necrotic conditions of lower respiratory tract
J90-J94Muud pleura- e kopsukelmehaigused Alii morbi pleurae Other diseases of pleura
J95-J99Hingamiselundite muud haigused Alii morbi systematis respiratorii Other diseases of the respiratory system